Alışveriş Merkezler’inde ( AVM ) Halkla İlişkilerin ( PR ) önemi

AVM PR

Alışveriş merkezileri neredeyse yeni yaşam alanları oldu. Farklı konsepte sahip bu alanlarda insanlar tüm sosyalleşme imkanları bulabilmektedirler. Bunun da yanında residence projelerine sahip yerlerde ise konaklama gereksinimleri de gerçekleşmektedir. Bundan dolayı yeni yaşam alanları olan avm ler sırf alışveriş yapılan yer olgusundan çıkıp yaşamlarımızın geçtiği birer yer olmaktadır. Bu durum hayliyle bir çok insana ve hedef kitleye hitap etme durumunu ortaya çıkarmıştır. Hayliyle bu kadar çok hedef kitle ortaya çıkınca hem farklılaşmada hem de hedef kitle ile bağın kuvvetlenmesinde halkla ilişkilerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

 

Adım başı bir çok avm ye denk geldiğimiz günümüzde avm ler hedef kitleleri ile olan bağını kuvvetlendirmek için sadece marka karması ve yaptıkları etkinlikler yetmemektedir. Çevrelerine olan duyarlılıkları ve hedef kitleleri ile sürekli iletişimleri de önem kazanmaktadır. Bu durumu vurgulamak ve farklı projelerin ortaya çıkmasında avm lerde halkla ilişkiler veya bilinen adıyla pr ın önemi daha da ortaya çıkmaktadır. AVM lerin yaptıkları en ufak sosyal sorumluluk çalışmaları bile hem markaların avm ye olan güveni arttırmaktadır hem de hedef kitlenin avm ye olan bağını arttırmaktadır. Böylece tüm paydaşlar projenin devamlılığını sağlamaktadır.

 

Alışveriş Merkezler’inde ( AVM ) Sosyal Sorumluluk Çalışmaları  

 

Avm ler sadece tüketimin olduğu ve para ile zamanın harcandığı yer olmamalıdır. Bu alanlar aynı zamanda çevrelerine ve hedef kitlelerine karşı da sorumludur. Bu yüzden çevrelerine de olan sorumluluklarından dolayı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmelidir. Dikkat ederseniz bir çok avm projesi şehirlerin geliştiği bölgelerde yapılmaktadır. Bu durum da projelerin olduğu alanların daha tam gelişmediği anlamına gelmektedir. Burada avm lere düşen sorumlulukların başında bulundukları çevrenin gelişmesi ve bu gelişmişliğin tüm şehre yansımasıdır. Bunun da yanında markalardan aldıkları ortak alan giderlerinin de bir kısmının sosyal sorumluluk projelerine ayrılması markaların da bu alanda destek olmasına sebep olmaktadır.