Doktorlar ve Sosyal Medya Ajansları

Sosyal medya, son zamanlarda doktorların da mesleklerini icra etmelerine olanak tanıyan bir alan olmuştur. Doktorların kitleye kendilerini daha rahat tanıtmalarına olanak tanıyan sosyal medya, bu anlamda doktorların yoğun rağbet gösterdikleri bir mecra haline gelmiştir. Sosyal medyada doktorların bu kadar aktif rol alması ve doktorların çok geniş bir takipçi potansiyelinin bulunması, sosyal medya ajanslarının ilgisinin doktorların üzerine kaymasında etkili olmuştur.

Sosyal medya ajansları alanında uzman doktorları kendi ajansları bünyesinde görevlendirerek marka değerlerinin artmasını hedeflemektedirler. Toplumun gözünde saygı duyulan doktorların, şüphesiz ajansın marka değerinin artmasında önemli katkısı olacaktır.

Sosyal medya ajansları bünyelerinde bulunan doktorlar sayesinde reklam gelirlerini arttırmak istemektedirler. İlaç firmalarının, kozmetik markalarının vb. ürünlerini doktorlara tanıtarak toplumda bu ürünlerin satış ve pazarlamasının daha başarılı olacağı inancı gözlemlenmektedir. Toplum doktorları güvenilir bir kaynak olarak gördüğü için bu ürünlerin kullanımı ile alakalı tereddütler aza indirgenmektedir.

Bir başka konu ise doktorlar da kendi tanıtımlarını daha iyi yapmak ve sosyal medyayı daha etkili bir şekilde kullanmak için sosyal medya ajanslarına başvurma yolunu seçmektedirler. Sosyal medya ajansları da profesyonel bir şekilde doktorların sosyal medya hesaplarını yönetip düzenlemektedirler. Doktorlar ve sosyal medya ajansları arasında karşılıklı bir fayda ilişkisinin bulunduğunu ve bu sayede ortak paydada buluştuklarını söyleyebiliriz.