Doktorların Sosyal Medya Kullanımı

Günümüzde popülerliği gittikçe artan sosyal medya , doktorların özellikle estetik doktorlarının ve cerrahların oldukça dikkatini çekmektedir. Buna saç ekimi , göz , diş gibi alanlar da eklenince doktorlar arasında bir sosyal medya kullanım rekabeti oluşmaktadır.

 

Fakat genellikle yoğunluklarından dolayı doktorlarımız veya onların hesaplarını yöneten sağlık çalışanlarımız hesapları yanlış yönetmektedir. Bu yanlış yönetim sadece hedef kitle üzerinde değil çeşitli yasakları içerdiğinden dolayı doktorumuzun mesleğini de etkilemektedir.

 

Temel olarak sosyal medyayı da gazete , dergi , tv gibi bir iletişim mecrası olarak algıladığımızda burada yer verdiğimiz içeriklere oldukça dikkat etmemiz gerekir. Çoğu doktorumuz hala bu mecralarda reklam vermektedir. Sağlık alanında hiçbir mecrada reklam vermemin yasak olduğunu bildikleri halde. Bunun da yanında paylaştıkları içeriklere bile çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Her hangi bir satışa yönelten veya insan sağlığını yanlış bilgilendiren her hangi bir içerik yer almaması gerekmektedir.

 

Bunun yanında artan rekabet şartlarında doktorlarımız birbiri ile olan yarışlarını sosyal medya üzerinden yapmaktadırlar. Bu durumda da bir çok kural ihlali yapmaktadırlar. Bundan dolayı bu mecra yönetimlerini profesyonel kişilere bırakılmasını önermekteyiz.