HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ HASTANELER İÇİN ÖNEMİ

Halkla ilişkiler kurumlar ile  hedef kitle arasındaki ilişkilerden olumlu sonuçlar alınması için gerçekleştiren iletişim çabalarının bütünüdür . Müşterilerin istek ve beklentileri karşısında daha güvenilir, daha saygın bir kurum imajı yaratmak adına oldukça önemli bir etkinliktir.

 

Sağlık sektöründe halkla ilişkiler çalışmaları, diğer sektörlerden çok daha fazla önem teşkil etmektedir çünkü sunulan hizmet her şeyden önce sağlık gibi hassas bir konudur. Türkiye’de bu bağlamda  yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır ki , özellikle hastaneler hizmet anlayışı kapsamında en çok eleştirilen ve şikayet alan kuruluşlar haline gelmiştir. Buna ek olarak günümüzde hastaneler müşteri kazanmak için yalnızca kendi aralarında değil , aynı zamanda alternatif olarak sağlık hizmetleri veren kuruluşlar ile de rekabet halindedir. Yani sağlık sektöründeki pazar payında artık daha fazla paydaş bulunmaktadır ve bu da sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini çok daha önemli bir hale getirmektedir.

 

Hastaneleri diğer kuruluşlardan ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri de hastanelerin yaş ve cinsiyet gözetmeksizin toplumun bütününe hizmet vermeleridir. Hitap edilen kitlenin bu kadar geniş ve değişik özellikler barındıran bir bütün olması , bu kuruluşlarda halkla ilişkiler faaliyetlerini önemli kılan başka bir detaydır. Hastanelerin sundukları hizmet dışında , toplumda  farklındalık yaratma ve insanları bilinçlendirme adına taşıdıkları ayrı  bir  sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu sorumluğu yerine getirebilme adına  yapılan iletişim çalışmalarının başında halkla ilişkiler faaliyetleri gelmektedir.