HASTANE DİJİTAL PAZARLAMA AJANSI

Teknolojik gelişmeler ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ve kapsamlı büyüme ile geleneksel reklamcılık faaliyetleri eskiye oranla önemini yitirmiş ve yerini modern reklamclıkta kullanılan dijital pazarlama gibi faaliyetlere bırakmıştır.İnternet kullanım oranının artışı ile birlikte bilgiye erişim süresi minimum seviyeye inmiş ve bu da şirket, kurum ve kuruluşlar için hedef kitleye ulaşma adına hızlı ve etkili bir yol oluşmuştur.

 

Djital pazarlama reklam sektöründe yeni bir trend değil , 21.yy’da geleneksel reklamcılığın günümüz şartlarındaki halidir.Yani dijital pazarlama faaliyetleri zamanla geleneksel reklamcılığın bizzat kendisi olacaktır. Bu nedenle hastanelerin  sahip oldukları teknolojik medikal hizmet ve ekipmanlarını , hizmet anlayış ve kalitelerini , imajlarını ve sağlık sektöründeki kurumsal kimliklerini ilgili hedef kitleye ulaştırma yolundaki en önemli yol dijital pazarlamadır. Dijital pazarlama , özellikle hastaneler gibi pazarlama  faaliyetlerinin normal bir kuruluştan daha kapsamlı ve titiz yürütülmesi gereken kuruluşlarda hayati bir önem taşımaktadır. Hastaneler , bu bağlamda dijital pazarlama hizmeti veren bir reklam ajansı ile iş ortaklığı yaparak , hedef kitlelerine doğru ve etkili bir şekilde ulaşabilirler.