HASTANE REKLAM AJANSLARI

Hastaneler , yaş ve cinsiyet gözetmetksizin toplumun bütününe hizmet veren kuruluşlar olduğundan , hitap ettikleri kitle değişkenlik gösteren ve kapsamlı bir kitledir.Bu kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirelecek iletişim çalışmaları , hastaneler için hizmet veren reklam ajansları tarafından sağlanır.Burada önemli olan iş ortaklığı yapılan reklam ajansının , spesifik olarak belirli kurumlara iletişim danışmanlığı sağlayan bir reklam ajansı olmasıdır.Çünkü bu tür ajanslar hizmet sağladıkları kurumların ihtiyaç ve gereksinimlerini daha iyi anlayan , gerçekleştirelecek iletişim statejilerini daha iyi analiz edebilen ajanslardır.

 

Sosyal medya bu iletişim çalışmalarının başında gelmektedir .Bir hastanenin sosyal medya hesaplarının yönetimi , o hastanenin sanal alemde temsil edilmesi demektir ve bu da titiz bir çalışma gerektirmektedir.Sağlık sektöründe alternatif sağlık kuruluşlarının artışı rekabeti tetiklemiş ve bu da sunulan hizmet kalitesi dışında kapsamlı bir pazarlama ve iletişim çalışması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bütün bunlar hastanelerin bir reklam ajansı ile iş ortaklığı yapmasını zorunlu kılmış , hastanelerin sosyal medya hesaplarının  yönetim ve danışmanlığının yapılması gibi işlerin bir reklam ajansı ile anlaşılarak yürütülmesini sağlamıştır.