İlaç Broşür

İlaç firmaları yeni ürün piyasaya sürdüklerinde veya mevcut ürünlerinin Pazar paylarını korumak amacıyla çeşitli tanıtım malzemeleri kullanmaktadırlar. Bu malzemelerin de ağırlığı basılı malzemeler üzerinedir. Her ne kadar dijital tanıtım malzemelerine geçseler de halen basılı tanıtım materyallerinden vazgeçmemişlerdir. Bu materyallerin başında da tanıtım broşürleri gelmektedir.

 

İlaçların tanıtım broşürleri hedef kitlelerine göre değişmektedir. Aslında burada tekrar hatırlatmak gerekir ki sağlık alanında bir çok reklam yasağı vardır. Bundan dolayı ilaç firmaları nihai tüketiciye her hangi bir reklam çalışmaları yapamazlar. Onlara da her hangi bir tanıtıcı materyal veremezler. Bunun yerine sağlık alanında eczanelere , doktorlara , hastahanelere ve benzeri kuruluşlarına tanıtıcı materyal vermektedirler. Yani ilaç firmalarının asıl hedef kitleleri yine sağlık kuruluşlarıdır.

 

İlaç firmaları tanıtım yapacakları sağlık kuruluşunu seçtikten sonra her birine ayrı bir tanıtım çalışması yapması gerekmektedir. Çünkü eczanelerin yaklaşımları farklı hastahanelerin farklı doktorların ise daha da farklıdır. Bundan dolayı ilaç firmaları bu hedeflemeye göre çalışmalarını hayata geçirmektedir. Bunların başında da basılı malzemelerden broşür yer aldığından dolayı her bir kuruma ya da kuruluşa göre ayrı ayrı broşürler yapılması gerekmektedir.

 

Yapılan broşürlerin içerikleri aynı olsa dahi kullanılan dil , slogan ve özellikle de tasarımlar farklılaşmaktadır. Genel bir konsept olsa dahi hedef kitlelere göre uyarlamalar yapılmaktadır. Tüm bu süreçler oldukça karışık gelebilir ama alanında uzman ilaç veya sağlık alanında uzman kişiler tarafından bu süreçler oldukça hızlı ve kolaylıkla yapılabilmektedir. Bundan dolayı bu süreçlerinizde uzman bir sağlık iletişimi ajansı ile çalışılmasını önermekteyiz.