İletişim Danışmanlığı

KOPERATİFF

Yurtdışı Hizmetleri

Yurtiçinde verdiğimiz 360 derece ajans hizmetlerinin tümünü yurtdışında da veriyoruz. Dijital pazarlama ve sosyal medya alanındaki çalışmalarımızın yanı sıra medya stratejisi ve kurumsal kimlik oluşturma, etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler, outdoor ile prodüksiyon da hizmetlerimiz arasında. Ayrıca web tasarımı ile SEO danışmanlığı da yine yurtdışına taşıdığımız işlerimizden ve tüm bu hizmetleri, 12 farklı dilde alma ayrıcalığınız var.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği:

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.
Koperatiff olarak profesyonel destek verdiğimiz programa ilişkin ayrıntılı bilgiler ise şöyle:

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği Nedir?

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteklerin amacı, Türkiye’de sınai-ticari veya ticari faaliyet gösteren firmalar ile İş Birliği Kuruluşları üyelerinin yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve ticaret yapmak amacıyla yurtdışında açılan birimlerinin kira giderlerinin karşılanmasıdır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Kira:
Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurtdışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurtdışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurtdışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İş Birliği Kuruluşları’nın kiralayacakları yurtdışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

Sınai ve ticari şirketler ya da bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurtdışında faaliyet gösteren şirket ya da şubeleri ile İş Birliği Kuruluşları tarafından yurtdışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar desteklenir.

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurtdışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurtdışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 40 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 40 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolara kadar desteklenir.

Tescil:
Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenir.

Tanıtım:
Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketler ve İş birliği Kuruluşları’nca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri; yüzde 60 oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin dolara kadar desteklenir.
Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurtiçi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolara kadar desteklenir.
Desteklenen yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 250 bin dolara kadar desteklenir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?
Firmalar bu desteklerden yararlanmak için gerekli evraklar ile birlikte üyesi oldukları İBGS’ye başvuruda bulunmalıdır. İşbirliği Kuruluşları ise başvurularını Ticaret Bakanlığı’na yapmalıdır.