Kozmetik Sektöründe Pazarlama

Kozmetik sektöründe pazarlama demek yalnızca bir ürünün tüketiciye satılması demek değildir; ambalajlama, markalama, dağıtım, fiyatlandırma, iletişim, satış sonrası hizmetlerin sunulması gibi pek çok faaliyetin birleşmesiyle oluşmaktadır.

Kozmetik Sektöründe Pazarlama Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kozmetik sektöründe pazarlama yaparken de diğer sektörlerde pazarlama yaptığımız gibi arz ve talep oluşturulması gerekmektedir. Arz, içinde bulunan topluma göre şekil bulmaktadır. Talep ise, ödeme imkanı ile desteklenmiş arz olarak tanımlanmaktadır.

Dikakt edilmesi gereken birkaç ufak nokta ve arz oluşturma konusu:

  • Bir ürüne talep oluşturmak birincil hedefler arasında olmalıdır. Bu bağlamda, bir ürünü pazarlarken, o ürünün gerekliliklerine dikkat çekmemiz gerekmektedir. Ihtiyaçlar üzerine çalışmalar yapan Abraham Maslow, Maslow Üçgenini oluşturmuştur. Bu üçgenin en alt basamağı kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için en gerekli olan unsurları barındırmaktadır. Bu unsurlar; yemek yemek, su içmek, barınabilme hakkı ve seks gibi fizyolojik ihtiyaçlardan oluşur. Kozmetik sektörünün de bu üçgen içerisinde en alt basamakta olduğunu karşımızdaki insana fark ettirmeliyiz.
  • Tüketicilerin ürün satın alırken beklentileri ve inançları gibi faktörler ürün konusunda seçim yapmaya yardımcı olmaktadır. Bu seçimi yaparken ihtiyaçları olan ürünü satın alırken kendilerine sağlayacağı fayda üzerinde de karar vermektedirler. Bu bakımdan kozmetik tüketicilerinin algıladığı değer, işletmeleri yeni ve farklı stratejiler üretmek zorunda bırakmaktadır. Kozmetik satan işletmeler uzun vadede değer kazanabilmesi için kalite, fiyat, rekabet gibi pek çok alanda avantaj yaratması için çalışmalar yapmaları gerekmektedir.
  • Pazarlamanın amacı tüketiciyi doyuma ulaştırmak olmalıdır. Kozmetik ürünler objektif bir yargıya ulaşılamayan ürünlerdir. Bu yüzden ürünün değeri ve tüketicinin tatmini kavramlarına özel bir önem vermektedirler. Ürünün kalitesini yani bir başka deyişle kokusu, etkileri, ferahlığı, işler oluşu, uzun süre dayanıklı oluşu, etkileyici oluşu konusunda faydalı ve tatmin edici etkileri olmalıdır.

Kozmetik Sektöründe Pazarlama Konusunda Bazı Yöntemler

Kozmetik sektöründe pazarlama yaparken en çok dikkat çeken pazarlama teknikleri aşağıdaki gibidir;

 

  • Sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmalıdır
  • Fenomenlerle ürünün pazarlaması sağlanmalıdır
  • Markalaşmaya önem verilmelidir
  • Hitap edilen pazarın iyi seçilmesi ve reklamların ona göre yapılması gerekir
  • Genç kitle daha kalabalık olduğu için bu alana hitap eden uygulamalar yapılmalıdır