Kurumsal Reklam

Kurumsal reklam tek tek markalar veya ürünler için değil, tüm bir şirket için yapılan reklamdır. Bu tür bir faaliyet, genel halkın zihninde imajını iyileştirmek ve son derece önemli bir maddi olmayan varlık olan şerefiyesini artırmak için yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler (PR) faaliyetinin bir uzantısı olarak öne çıkmaktadır. Bireysel markaları ve ürünleri için reklam vermek yerine, şirket kendi imajını oluşturmayı ilan eder. Dünya çapında, altında çok sayıda marka bulunan birçok şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin tümü, aynı zamanda , yalnızca belirli bir ürünü yükseltmek yerine şirketin kendisini markalaştırdığı kurumsal markalamaya da katılmaktadır.

Bu şirketler, tüketicinin genel algısını geliştirmek için yatırım yaparlar. Şirketin etik olduğunu, tüm marka ve ürünlerinin ikincil olduğunu kanıtlamak hedefindedirler. Bu şirketler için ana odak noktası, kurumsal reklamcılık yoluyla kanıtlamaya çalıştıkları müşterileridir. Kurumsal reklam ve reklamcılığın temel amacı, şirketin imajını iyileştirmek ve onu daha cazip bir işyeri haline getirmek ve aynı zamanda satın almak için arzu edilen bir şirket olmaktır.

Kurumsal Reklam ve Reklamcılığın Özellikleri

Kurumsal reklam ve reklamcılık çok fazla olumsuz potansiyele sahip işletmelerde yer alan şirketler için de etkilidir. Olumsuzluk insan yaşamında potansiyel olası sıkıntı anlamına gelir. Bu şirketler tartışmalara son derece açıktır. Bu nedenle imajlarını pazarda sabit tutmak için düzenli olarak kurumsal reklamcılığa yatırım yapmaları gerekir.

Öneğin, sigara şirketleri, petrol sondajı ve arama şirketleri, ilaç şirketleri ve madencilik şirketleri, kurumsal pazarlamaya ihtiyaç duyan kuruluşlar arasındadır. Kurumsal reklam ve reklamcılık ayrıca satışların artmasına ve çalışanların daha kolay işe alınmasına bunun yanı sıra bu çalışanların elde tutulmasına yardımcı olur.

Kurumsal Reklam ve Reklamcılığın Hedefleri

Bunu net bir şekilde özetlemek gerekirse, kurumsal reklam ve pazarlamanın hedefleri şu şekilde belirlenmiştir.

  • Firma için olumlu ve yükselen bir marka imajı yaratmak
  • Halka bakış açısını açıklamak ve tartışmalı zamanlarda doğrudan yana tavır almak
  • Çalışanların moral ve motivasyonunu geliştirmek ve iyileştirmek
  • Alıcılarla iyi ilişkileri sürdürmek
  • Markanın şirket kimliğini ve makro düzeyinde konumlandırmasını oluşturmak

Bunların yanı sıra bilinçaltı algısı, gerçek veya bilinçli farkındalık yaratmak da kurumsal reklamın hedefleri arasındadır.