Kurumsal Reklamcılık Türleri

Kurumsal reklamcılık türleri amaç ve işlevleri bakımından değişmektedir. Kurumsal reklamcılık, ürün odaklı reklamcılık için geçerli olan aynı yaklaşımları ve teknikleri kullanmaktadır.

Görüntü, markalama teknikleri, açık mesajlaşma, harekete geçirici mesaj ve özelliklerin aksine fayda satmak esastır. Kurumsal reklamcılık ulusal, bölgesel veya yerel olabilir. Her türlü kitleye yönelik de olabilir. Bunun yanı sıra her tür medya aracılığıyla yayınlanabilir.

Kurumsal reklamcılık savunuculuk reklamcılığıdır. Fark, savunuculuk reklamcılığında, sponsorun ürünü satmak veya bir görüntü oluşturmakla ilgisi olmayan bir bakış açısını zorlamasıdır.

Ürün Odaklı Kurumsal Reklamcılık

Kurumsal reklamcılık hem ticari hem de sosyal pazarlama faaliyetleri için geçerlidir. Pazarlama disiplini içinde yer alan promosyon karmasının bir parçasıdır.

  • Savunma Reklamcılığı: Savunuculuk reklamcılığı kurumsal reklamcılıkla ilgilidir. Fark, savunuculuk reklamcılığında, sponsorun ürünü satmak veya bir görüntü oluşturmakla ilgisi olmayan bir bakış açısını zorlamasıdır. Pennsylvania Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu Profesörü Robert Shayon’a göre, şirketler genel olarak düşmanca bir basın olduğuna inandıkları şeyden adil bir sarsıntı hissetmediklerini düşündükleri için reklamcılığı savunmaktadırlar. İş dünyasının diğerlerinin yanı sıra büyük önem verdiği enerji, nükleer enerji, koruma, çevre, vergilendirme ve serbest girişim konularında kamuoyundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunabileceğine inanmaktadırlar. Bazı eyalet meclisleri bu tür reklamları kısıtlamak için yasalar hazırladılar ve İç Gelir Servisi reklamcılığı gerekli bir işletme gideri olarak görmüyor. Ancak, vergi indirimi gideri olan savunuculuk reklamcılığı ile kurumsal reklamcılık arasındaki farkı belirlemek zordur.
  • Ürün Reklamcılığı: Ürün Yaşam Döngüsü’nün (PLC) aşaması genellikle reklamverenler tarafından belirli bir ürün için kullanılan reklamcılık türünü belirler.

Ürün reklamcılığı da kendi içinde kollara ayrılmaktadır.

  • Öncü Reklamcılık Bu reklam şekli, yeni bir ürün veya ürün kategorisi için birincil talebi teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde ürün yaşam döngüsünün başlangıç ​​aşamasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu tür ürün reklamları, bir ürün veya hizmet kullanmanın yararları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Genellikle ilgi yaratmak ve halkın farkındalığını arttırmak için kullanılır.
  • Rekabetçi Reklamcılık: Kurumsal reklamcılık için rekabetçi reklamcılığı kullanmanın amacı, belirli bir markaya olan talebi etkilemektir Reklamverenler genellikle bir ürünün, rakip ürünlerde bulunmayan özellikleri ve yararları hakkında bilgi vermektedirler. Diğer markalar aynı özelliklere veya avantajlara sahip olsa bile, reklamverenler genellikle ürünlerinin pazarda bulunan diğer benzer ürünlere göre bir şekilde çok daha iyi olduğu izlenimini verir.
  • Karşılaştırmalı Reklamcılık: Karşılaştırmalı reklamcılık, doğrudan veya dolaylı olarak, bir veya daha fazla belirli özellik üzerinde iki veya daha fazla rakip markayı karşılaştırır. Karşılaştırmalı reklamcılık, çoğu karar vermek istemediği için tüketicilere mantıklı bir karar faktörü verir. Bu şekilde, bir şirketin markasını reklamdaki diğer rakip markalarla karşılaştırarak, büyük olasılıkla tüketicilerin hangi markayı kullanmayı tercih edeceklerini seçmelerine yardımcı olur.