Makedonya’da Reklamcılık

Makedonya’da reklamcılık adlı yazımızda, reklamcılık nedir, reklamcılık ve halkla ilişkiler ne iş yapar, görevleri nelerdir konularına değinecek ve bu meslekler ile ilgili sizleri aydınlatacağız.

Reklamcılık Nedir?

Reklamcılık günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Reklam, ticari bir iletişim ve sanatsal bir ikna aracıdır. Reklam, görüntü dünyasının sözcüsüdür. Reklamcılık, günümüz dünyasında sosyal bir güç haline gelmiştir.
Makedonya’da reklamcılık mal ve hizmet satışlarını ve karlılığını artırmak için aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılmaktadır.

 • Ürüne karşılık gelen bilgilerin sağlanması gerekmesi.
 • Hakkında bilgi verilmesi yeni ürün değişiklikleri,  ürünle ilgili tutum ve eylemlerin oluşturulması ve yönlendirilmesi,
 • Marka oluşturulması.
 • Markaların mevcut imajının korunması.
 • Ürün kalitesi kavramının oluşturulması.
 • Bir ürünün varlığına dair bilgi verilmesi.
 • Pazarın belirli bir bölümünde farkındalık yaratılması
 • Bir ürün veya hizmet hakkında merak uyandırılması
 • Bir ürünün nasıl kullanılacağına dair bilgi verilmesi

 

Reklamcılık Ne İş Yapar?

Reklamcılık mezunları reklam şirketleri için metin yazarı, yapımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim direktörü olarak çalışabilir. Makedonya’da reklamcılık adına çalışmak isteyenler, basım şirketleri, medya kuruluşları, ürün ve hizmet şirketlerine başvurabilirler.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler, şirketlerin ve kurumların iletişim kurmak için yürüttükleri, kamu yararını esas alan düzenli faaliyetlerdir. Temel kavramları ikna ve iletişimdir. Halkla ilişkiler sorumlusu, ajans ile genel kamuoyu arasında bir iletişim hattının kurulmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Kurumsal faaliyetleri düzenler ve medya aracılığıyla halkla etkili bir iletişim sağlar. Basılı yayınlar, web siteleri, televizyon ve radyo programları aracılığıyla gereken mesajları halka iletmiş olur.

Halkla İlişkiler Sorumlusunun Görevi Neleri Kapsar?

 

Bir halkla ilişkiler sorumlusunun görevleri şunlardır;
-Halkla ilişkiler kampanyalarının ve medya ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

– Basın bültenleri oluşturmak ve dağıtmak.

– Basın toplantısı, lansman gibi halkla ilişkiler etkinlikleri düzenlenmek ve şirket sözcüsü olarak görev yapmak.

– Tanıtım materyalleri vb. için broşürler, videolar, sosyal medya gönderileri üretmek.

-Pazarlama ve ilgili departmanlarla işbirliği içinde çalışmak.

-Halkla ilişkiler faaliyetlerini açıklayan düzenli bir rapor oluşturup, yönetim departmanına iletmek.

-Sponsorluk ve ortaklık anketi yapmak.

-Şirket bilgilerinin gizliliğini korumak.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

“Reklamcılık” ve “halkla ilişkiler” kavramları, tanım ve işlev açısından benzer görünmektedir. Ancak hem akademik disiplinde, hem de sektör bilinci açısından aralarında bazı farklılıklar vardır.  Sizler için iki kavram arasındaki benzerlik ve farklılıklara değineceğiz.

Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler

 

 • İkisi de kitle iletişim araçlarından yararlanırlar.
 • Araştırma yöntemleri, her iki süreçte de kullanılabilir.
 • Plan oluşturma ve programlama her ikisi için de geçerlidir.

 

Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Farklar,

 

Halkla ilişkiler, halkın desteğini ve güvenini sağlamak ve sürdürmek için bir kurum veya kişinin kamuoyundaki itibarını artırmayı amaçlar. Makedonya’da reklamcılık, mal ve hizmet satışlarını artırmayı veya fikirleri yaymayı amaçlamaktadır. Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi genel halktır. Reklamcılıkta hedef kitleniz sadece müşterileriniz veya gelecekteki müşterilerinizdir. Halkla ilişkiler faaliyetler kesintisizdir. Makedonya’da reklamcılıkta işler aralıklı ve düzenlidir. Halkla ilişkiler size uzun vadeli sonuçlar verecektir. Reklamlar ise kısa vadede sonuçlar verecektir. Halkla ilişkiler doğrudan bir mesaj sağlarken, reklam gizli bir mesaj sağlar. Halkla ilişkilerde oluşturulan mesajlar genellikle ücretsiz olarak basına iletilir. Reklam için, yayın medyasından zaman satın alır ve bunun için promosyon amacıyla ödeme yapılır. Halkla ilişkilerin amacı; bir üründen çok kurumsal bir tanıtımdır. Reklamın amacı; üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve marka imajı oluşturmaktır.