Marka Kimliği Ve Kurumsal Kimliğin Tüketici Üzerindeki Etkisi

21.yy’da internet ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve kullanım yaygınlığının artışı ile birlikte iletişim hayatın her alanında çok daha farklı bir boyuta taşınırken, markalar için de hedef kitleye ulaşmak adına yeni bir mecra oluşturdu. Yolda yürürken , internette gezinirken , hatta hiç bişey yapmadan evde otururken bile telefonumuza gelen reklam ve tanıtım mesajları ile farkında olarak veya olmayarak gün içinde bir çok mesaja maruz kalmaktayız. Güçlü bir pazar rekabetinin olduğu günümüzde tüketicilerin bu mesajlar altında birbirine benzeyen binlerce marka arasından seçim yapmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri marka kimliğidir. Marka kimliği ürünün veya hizmetin bu iletişim bombardımanı ve binlerce marka arasından fark edilmesini, öne çıkmasını sağlar ve markayı görünür kılar.

 

Marka Kimliği

Marka kimliğini oluşturan en önemli unsur kurumsal kimliktir. Markalaşmanın amacı markayı,  işletmeyi görünür kılmaksa , kurumsal kimlik de o markanın veya işletmenin görünüş şeklidir. Kurumsallaşma sürecinin ilk kuralı olan kurumsal kimlik , firmanın faaliyet gösterdiği her alanda kurumun imajını ortaya koyar.Bu bağlamda kurumun logo , renk seçimleri , vizyonu , misyonu , yazı fontu ,  temel ilkeleri ,felsefesi , kültürü ,  hizmet anlayışı , sloganı ve müşteriye davranış şekline kadar en ufak detayları bile destekleyecek şekilde bütünleşik ve istikrarlı bir kimlik çalışması gerçekleştirilmelidir .Bu denli kapsamlı ve koordineli bir çalışma gerektiren kurumsal kimlik tasarımı, kurumun kendisini göstermek istediği şekilde , hedef kitle,piyasa ve rakip analizleri yaparak kurumsal kimlik oluşturma hizmeti veren reklam ajansları tarafından oluşturulmaktadır.