Otel Reklam Ajansı

Turizm sektörü özellikle girdiğimiz yaz aylarında ağırlık göstermesinin yanı sıra yıl boyunca bir çok ülke için gelir kaynağı olmaktadır. Ülkemiz turizm bakımından bir çok ülkenin önünde çalışmaları hayata geçirmektedir. Bunda coğrafi konumun ve özelliklerinin yanı sıra kültürel ve teknolojik gelişmeler de etkilemiştir. Özellikle üç tarafımızın denizlerle çevrili olması yaz aylarında turizmin daha da hareketlenmesine sebep olmaktadır. Sahil şeridindeki bir çok ilimiz için ana gelir kaynağı olan turizm sayesinde bir çok ülkenin ekonomik durumundan iyi olan illerimiz mevcuttur.

Bu durum turizmin ve ülkemizin ekonomik gelişmelerine destek olması bakımından oldukça önemlidir. Bu önemin ana rolünü üstlenenler ise otellerdir. Oteller bu konuda ne kadar çok çalışmalar yapar ise ülkemiz turizmine de o kadar çok katkı sağlamaktadır. Bu katkıda otellere destek olan ne kadar çok iş ortağı var ise o kadar çok gelişmeler ön plana çıkmaktadır.
Otellerin ana pazarlama çalışmalarını hayata geçirir iken ise karşımıza ajanslar çıkmaktadır. Bu konuda uzman olan otel reklam ajansları oteller ile çalışmada daha verimli ve daha profesyonel çalışmalar hayata geçirmektedir. Sahil şeridinde yer alan özellikle Antalya , Muğla illerinde yer alan oteller yaz boyu sürekli hareketlidir. Hayliyle onların bu hareketine ayak uyduracak ve onlar birlikte çalışacak ajans aramaktadırlar.

Oteller nasıl reklam yapar ?

Oteller , Bütünleşik Pazarlama iletişiminin en fazla yaşandığı sektörlerden biridir. Çünkü acentalar ile de ağırlıklı çalışmaktadırlar bunun yanında bireysel ( münferit ) satışlar da oldukça önemlidir. Oteller her iki satışlarını da arttırmak istemektedirler. Bu iki dengeyi çok iyi ayakta tutacak olan ajanslara yönelmek isteyen oteller, bu dengeden dolayı sektöre daha hakim olduklarından dolayı otel reklam ajanslarına yönelmektedirler. Bu ajanslar bu iki dengeyi de iyi ayarlayarak otel yatırımcısının stratejisine göre ayarlamalarla satışları ayarlamaktadır.
Oteller, acentalar vasıtasıyla reklam yaptıkları gibi kendileri de bireysel reklam çalışmaları yapmaktadırlar. Artık bir çok otel ise dijital reklamlara yönelmektedirler. Bunun sebebi hem satışları daha kolay izleyebilmeleri hem de veriler ile reklam yatırımlarını daha rahat yönetebilmeleri. Klasik ( konvensiyonel ) alanlara reklam veren oteller hala olsa da dijitale yönelim daha fazladır.
Tüm bunların yanında dijital acentaların da ortaya çıkmasıyla acentacılık anlayışında da değişiklik oluşmuş ve reklam rekabet çalışmaları dijital ortamlara da taşınmıştır. Bu çalışmalar bile otelleri dijitale yönlendirme sebeplerinden biridir.

Otel Reklam ajansı ne iş yapar ?

Otel reklam ajansı , otellerin dinamiklerine ayak uydurabilen ve onların satışlarını arttıran turizm sektöründe yoğunlaşmış ajanslardır. Bu ajanslar yurt dışı bilinirlik çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra yurt içinde de otellerin pazarlama iletişimi çalışmalarını yürütmektedirler. Burada otel yatırımcıları ile belirlenen hedefler doğrultusunda mecra dağılımı yapıldıktan sonra ajanslar geri kalan tüm süreci yönetmektedirler.
Oteller özellikle ülkemizde yaz aylarında dinamik bir haldedir. Bu dinamizme ayak uydurabilen ajanslar ile çalışmak istemektedirler. Ayrıca Antalya bölgesindeki otellerimiz spesifik olarak Rusya bölgesinden turistler için çalışmalar istemektedirler. Burada ajansların uzmanlıkları ve yetkinlikleri devreye girmektedir. Örneğin ; Rusya bölgesinde yer alanlar ülkemizdeki popüler olan dijital pazarlama mecralarını kullanmazlar. Yani Facebook , Instagram gibi ülkemizdeki mecralar yerine ok.ru , vk.ru gibi mecraları kullanırlar. Bu mecra dağılımındaki strateji bile bir çok otelin pazarlama çalışmalarını değiştirmektedir.

Oteller neden reklam ajansı ile çalışmalıdır ?

Oteller ülkemizde yaz aylarında canlansa da ülkemiz bir turizm merkezi olduğundan kışın da oldukça aktiviteler olmaktadır. Fakat yaz aylarında sahil şeridindeki otellerimiz çalışmalarına ağırlık verirken kışın ise daha çok yüksek kesimlerdeki otellerimiz çalışmalarına ağırlık vermektedir . Bu ağırlık zamanlarından da ise oteller genelde ekstra personel ihtiyacına yönelmektedir. Geri kalan zamanlarda bu kadar personel çalışmaz iken ağırlık verilen zamanlarda daha fazla efor gösterilmektedir. Bunun sebebi ise otelciliğin temelinde hizmet anlayışının yatmasıdır. Otel ne kadar yeni olursa olsun hizmet kötü ise tüketiciler o oteli tercih etmemektedirler.
Bunun da yanında oteller alanında uzman ve sektörü bilen tedarikçiler ile çalışmak istemektedirler. Çünkü temelde düzgün hizmet vermek istemektedirler. Bu hizmet içerisinde de uzun zamandır pazarlama çalışmaları da girmektedir. Eğer tüketiciyi içine alan pazarlama çalışmaları yok ise müşteriler yine daha aktif çalışan otelleri tercih etmeye başlamışlardır.
Tüketiciyi temeline alan oteller hayliyle reklam çalışmalarına da önem vermeleri gerekmektedir. Diğer tedarikçileri gibi reklam ajanslarında da alanında uzman olması ister.