Otel ve Sosyal Medya

Günümüzde sosyal medya yaşamın her alanında etkisini göstermektedir. Bacasız sanayi olarak bilenen turizm de bundan payını oldukça almaktadır. Tanıtım faaliyetlerinin çok önem arz ettiği turizm, insanların hayatının odak noktalarından biri haline gelen sosyal medyadan oldukça faydalanmaktadır. Sosyal medyanın kitleye hızlı ve etkili bir şekilde erişmesi, turizmde tanıtım faaliyetlerinde sosyal medyanın kullanılmasında önemli rol oynamaktadır.

Konaklama, turizm denilince akla önde gelen bir kavramdır. Bölgeye gelen yabancı veya yerli turistlerin geçici bir süreliğine kalacakları yerlere ihtiyaç duyması konaklama müessesinin gelişmesine neden olmuştur. Turistlerin bölgede iyi bir şekilde ağırlanmak istenmesi ve onların bölgeden memnun bir şekilde ayrılmasının istenmesinde konaklama müessesine büyük görev düşmektedir. Bu anlamda otel kurumunun yapısı ve sayısında gelişmeler olmaktadır.

Otelciliğin bu kadar yaygınlaşması tabi ki beraberinde rekabeti de doğurmuştur. Oteller turizm pastasından pay alabilmek adına yarışmaktadırlar. Bu anlamda oteller tanıtım ve reklam faaliyetlerine büyük önem göstermeye başlamışlardır. İşte önceden değindiğimiz sosyal medya bu tanıtım faaliyetleri için otellerin önem verdiği bir mecra olmaktadır. Sosyal medyanın çok geniş kitlelere hızlı ve kolay hitap etmesi otellerin de bu mecraya yönelmesinde rol oynamaktadır.

Oteller daha az maliyet ile sosyal medyadan reklamlarını etkili bir şekilde yapabilmektedir. Örneğin çok ünlü bir sanatçıyı, sporcuyu veya şov meni güzel bir şekilde ağırlayarak, ağırladıkları kişinin sosyal medyası aracılığı ile milyonlara ulaşabilmektedirler. Böylece kısa bir sürede kitle ile sağlam bir etkileşim kurabilmektedirler. Benzer şekilde otellerindeki mutfak lezzetlerini kısa videolar şeklinde sosyal medya mecralarında paylaşarak kısa bir sürede milyonlarca kez izlenebilmektedirler. Bu tarz pek çok şekilde oteller sosyal medyadan olabildiğince faydalanabilmektedirler.

Covid-19 gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgının olduğu bu sıralar turizm ve otelcilik ciddi oranda sarsılmıştır. Oteller büyük bir ekonomik zarara uğramıştır ve zarardan en karlı şekilde çıkmanın yollarını aramaktadırlar. İşte sosyal medya tanıtım faaliyetlerinde daha uygun, ucuz bir yöntem olması ve geniş kitlelere kolayca ulaşabilmesinden dolayı otellerin de gözdesi bir mecra haline gelmiştir.