Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü

Teknolojik gelişmeler ve internetin kullanım yaygınlığının hızlı artışı günümüzde iletişim teknolojilerini hızlı ve dinamik bir yapı haline  getirmiştir . Sosyal medya bu bağlamda işletmelerin kendilerini pazarlaması için en etkili yollardan biridir.  Bu oranlar dikkate alındığında sosyal medyanın hayatımızda yer alan bir detay değil , hayatın kendisi haline geldiği görülebilmektedir. Sağlık sektöründe gazete, radyo ve televizyon aracılığı ile yapılabilecek reklam ve tanıtım faaliyetleri yasal düzenlemelerle oldukça sınırlandırılmış olduğundan , sosyal medya bu anlamda sağlık sektöründe diğer işletmelerden çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Sosyal Medya’nın Sağlık Sektöründe durumu

Günümüzde internetin ve sosyal medyanın dinamik ve etkileşime dayanan sosyal ve geniş bir ağ yapısına sahip olmasının da etkisiyle insanlar  yaptıkları araştırmalar ile  daha bilinçli bir tüketici olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bilgiye bu kadar hızlı bir şekilde ulaşılabilirken , tüketiciler konu sağlık olduğunda çok daha kapsamlı ve detaylı bir araştırma yaparak konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır.    Sağlık hizmetlerine erişimin çok daha kısıtlı olduğu yıllarda sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan hastalar çevrelerinden aldıkları önerilere göre tedavilerini gerçekleştiriken , artık sosyal medya platformları , sosyal paylaşım ağları , bloglar sayesinde bu öneri ve bilgileri kendileri de çok kolay bir şekilde edinebilmektedir.Bu yüzden sağlık sektöründe sosyal medyanın reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılması , özellikle hastaneler ve ilaç firmaları için neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.