Sosyal Medya Danışmanlığı Karadağ

Sosyal medya danışmanlığı Karadağin son dönemlerde çokça sözünden ettiren bir sektör haline gelmiştir. Şöyle ki Karadağ, dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi gibi gelişen teknolojiye ve dijital platformların artan etkinliğine ayak uydurmak durumundadır. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürürken yetersiz kalmaları, iş hacmini arttırmada ve müşteriye ulaşma konusunda eksikliklerin ortaya çıkmasından dolayı sosyal medya uzmanlığı ve sosyal medya uzmanı kavramı Karadağ’da son dönemde en ilgi çekici konulardan biri haline gelmiştir. Ne var ki Karadağ’da işletmeci sayısının artması ve yabancı yatırımcıların buraya akın akın gelmesi sayesinde sosyal medya uzmanlarının da iş hacmi oldukça artmıştır. Buna karşın sektör son dönemlerin büyüme ivmesi artan sektörlerinden biri olmuştur.

Sosyal Medya ve Uzmanları

Sosyal medya danışmanlığı Karadağ özelinde değil tüm dünya için hızla gelişen bir sektör haline gelmiştir. Çünkü sosyal ağlar şirketlere müşterileriyle doğrudan ve kişiselleştirilmiş bir şekilde iletişim kurma imkanı sunar. Bu nedenle, bu yeni iletişim kanalını (sosyal medya yönetimi) aktif olarak kullanan şirketlerin sayısı artmakta, bu da müşteri hizmetlerini ve sosyal ağlar üzerinden satışları yukarı yönlü bir ivmeyle artma haline getirmiştir. Artık eskisi gibi insanlar veya bir başka deyişle müşteriler işlerini gerçek ortamda değil de sanal ortamda halletmektedirler. Bunun bir yansıması olarak sosyal medya uzmanları da ilgili işletmelerin müşterilerine sunulan bu hizmetleri işletmeler adına profesyonelce yürütmektedirler.

Sosyal Medya Uzmanlığı Hakkında

Sosyal medya danışmanlığı Karadağ içinde de aktif olarak yapılan mesleklerdendir. Sosyal medya uzmanlığı, sadece ortak sosyal medya uygulamaları içinde bulunarak veya sosyal medyanın teknik bilgisini bilmekle kazanılacak bir beceri değildir. Sosyal medya uzmanlığı, temelde ticari ve bilimsel anlamda farklı bir şey ifade eder. Bir sosyal medya uzmanı, bir şirketin bir strateji izlediğinin farkında olmalıdır. Şirketteki tüm sosyal medya faaliyetleri bu stratejiye göre planlanmalıdır. İşletme yönetimi perspektifinden, şirketin tüm faaliyetleri stratejik olarak yönlendirilmelidir. Örneğin, bir sosyal medya uzmanı şirkette kurumsal bir blog veya forum çalıştırıyorsa, bu yalnızca kurumsal tasarıma değil, her şeyden önce şirketin stratejik hedeflerine uygun olmalıdır.

Sosyal Medya Danışmanlığı Vermek

Sosyal medya danışmanlığı Karadağ içinde bulunan işletmelerin iş hacimlerini büyütmesi konusunda etkin bir rol oynar. Bir başka ifadeyle sosyal medya ajansı, çalışanlardan çok şey ister. Sosyal medyadaki platformlar genellikle teknik bilgi gerektirir. Bilgiye olan talep, örneğin sosyal medya analizleri oluşturabilmek için veriye ihtiyacınız olduğunda daha da teknik hale gelir. Bu durumda, veri madenciliği veya web madenciliği ve sosyal medya izleme gibi alanlar devreye girer. Bahsedilen bu alanlar; oyun, pazar araştırması, halkla ilişkiler, pazarlama ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) gibi şirketteki birçok süreçle de örtüşür. Üstelik bu durum her sosyal medya kanalında ve hatta her ülkede farklı şekilde karşımıza çıkar. Sosyal medya kültürü, sosyal bilimler bilgisi gerektiren bir alandır. Veri aramak, bilgi bilimi ve ekonomi bilgisi gerektirirken, bir sosyal medya katılımını planlamak ve organize etmek proje yönetimi becerileri gerektirir.

Sosyal Medya Ajansı Kavramı

Sosyal medya danışmanlığı Karadağ ülkesinde de tüm dünyada olduğu gibi etkin ve aktif bir sektördür.Sosyal medya uzmanları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesapların ve kampanyaların oluşturulması ve yönetilmesi konusunda deneyime sahiptir ve işletme için daha fazla erişim, farkındalık ve marka sadakati elde etmek için en iyi uygulamayı anlar. İstenilen sonuçları elde etmek, okyanusun ortasındaki bir adaya varmak gibidir. Adaya kürek teknesi, uçak veya gemi ile gidilebilir. Bu farklı araçlar bizi oraya farklı zamanlarda ulaştıracaktır. Hedefe ve zaman çizelgesine bağlı olarak varış noktasına varabilmek için farklı yollar kullanılabilir. Bir işletmede sosyal medya ajansı ile partner olarak çalışıp işleri uzmanın yürütmesi uçak ya da gemiyse, işten anlamayan ya da yeterince profesyonel olmayan kişilerin yürütmesi kürek teknesidir.