Sosyal Medya Dili

Sosyal medya dili, internetin ortaya çıkışı ve bunun sonucunda gelişen sosyal medya platformlarının yayılması ile ortaya çıkan, günlük hayatta kullanılan dili etkisi altına alan ve sık sık yeni kavramlar üremesini sağlayan bir alandır.

Sosyal medya sayesinde daha geniş insan kitleleriyle daha kolay iletişim kurabildiğimiz bir gerçektir ve bu gerçeklik sayesinde mesafelerin ortadan kalkması küresel dil olarak kabul edilen İngilizcenin kullanımında da ciddi etkiler yaratmıştır.

Bu dil yeni bir iletişim yöntemi olarak kabul edilebilmektedir. Genellikle günlük hayatta kullanılan ifadeleri ve tepkileri gösteren çeşitli semboller sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve bu da kendi dil ekosisteminin ortaya çıkmasın neden olmuştur. Bu etkinin artacağı da tahmin edilmektedir.

Yeni Kelimeler Türetilmesi

İnternet dünyası son zamanlarda dillerin temel etkenlerinden biri halin geldi ve mevcut kelimeleri internet kelime dağarcığına uydurmakla kalmayıp aynı zamanda çok sayıda yeni kelime ve kelime öbeğine hayat vermiştir.

Bu da internetin içinde sosyal medya kullanıcılarının ayrı bir dil oluşturduklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu kelimeler artık internete ve sosyal medyada sınırlı kalmamakta ve günlük hayatta kullanım alanlarını gittikçe genişletmektedir. Bu da toplum içerisinde iletişimde farklılık yaşanmasına neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre ise bu durum kuşak farkını da derinleştirmektedir. Artan oranla ebeveynler tarafından çocukların konuşmalarda kullandıkları birçok kelimenin anlaşılamadığından yakınılmaktadır. Samsung tarafından 2.000 anne ve babayla yapılan araştırmada katılımcılar yüzde 86 oranında gençlerin sosyal medyada tamamen farklı bir dil kullandıklarını belirtmişlerdir.

Gerçek zamanlı olarak hızla değişen sosyal medya dili küresel bir etki yaratmakta ve kendi öz kalıplarını oluşturmaktadır.

 

Sosyal Medya Dilinin Yansımaları

Sosyal medya dili kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmekte ve yeni türetilen kelimeler kısa süre içerisinde kabul görebilmektedir. Ancak bu dile yabancı kalan kullanıcılar ise sıklıkla doğal olmamakla ve geri kalmakla suçlanmaktadır.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulan yeni dile ve yeni doğrulara uyum sağlayamayanların dikkate alınmadıkları görülmektedir. Dil daima gelişmektedir ve dönemler boyunca bu gelişime liderlik eden etkenler değişkenlik göstermiştir. Günümüzde ise bu rolü sosyal medya üstlenmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcılarını hedef alan her pazarlama stratejisi bu yeni doğruları ve sosyal medya dilini göz önüne almak zorunda kalmaktadır.