Sosyal Medya Fotoğraf Çekimi

sosyal medya fotoğraf çekimi

Stüdyo fotoğraf çekimi fiyatları oldukça külfetli rakamlara ulaşması sebebiyle, yeni türeyen, ancak pek çok bireyin haberinin dahi olmadığı sosyal medya fotoğrafçılığı sayesinde profesyonel firma imajı, firma ürünleri ve tanıtımları belirli şablon ve senaryolara uygun hale getirilebilmektedir. Sosyal medya için fotoğraf çekimi bireysel olarak tercih edildiği gibi kurumsal olarak tercih edilme oranları daha yüksektir. Bunun en büyük nedeni sosyal medya platformlarını firma imajı kurmak, yakalamak, yüceltmek ve ürün satışını arttırmaktır. Bilhassa kişisel ya da kurumsal olarak ürün satışı yapan kişi – kurumlar için sektöre damgasını vuran sosyal medya fotoğrafçılığı faaliyete geçirilmiştir. Böylece sosyal medya için fotoğraf çekimi fiyatları çok daha cüzi rakamlara inmiştir.

Marka Oluşturmak için Şart

Sosyal medyada marka oluşturmak ya da hali hazırda mevcut olan markanızın kimliğini yansıtmak, imajını yükseltmek için fotoğrafçılık sanatının kullanılması şarttır. Satış rakamlarının arttırılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş sosyal medya hesap yönetimleri gibi sosyal medya fotoğraf çekimi konusu da önemsenmelidir. Özellikle e-ticaret sistemine tabi olan firmalar her bir ürünü profesyonel ekip ve ekipmanlarla çekmelidir. Çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarına yüklenmeli ve sosyal medya yönetimleri iyi analiz edilerek sürekliliği sağlanmalıdır. Böylece sosyal medya platformlarından elde edilecek müşterilerle kazanç doğrusal olarak arttırılabilmektedir. Kaliteli çekim ve kaliteli işlenen fotoğraflar insanların kolay ulaşmasını, net anlayabilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Acemi düzeyde çekimi yapılan ürün fotoğrafları potansiyel müşterileri etkilememekte ve dahi itici bulunmaktadır.

Sosyal Medya Çekimi Nedir?

Marka, firma ve ürünlerin sosyal medya mecralarına uygun hale getirilmesi, fotoğrafların çekiminin kaliteli olması, ürünlerin ön planda tutulmasıyla satışın desteklenmesini sağlayan bir mesleğin gerekliliğidir. Sosyal medya çekimleri standart telefonlarla çekilen resimler gibi olmamalı, çekimi sırasında doğru teknikler, doğru zeminler, doğru senaryolar kullanılarak işlem görmelidir. Planlanmayan çekimlerle yayınlanan fotoğraflar potansiyel müşteriler üzerinde etkileyicilik barındırmadığı için sosyal medya üzerinden satış yapılması zorlaşmaktadır.

Sosyal Medya Çekimi Nasıl Planlanmalıdır?

 • Ürüne özel senaryo geliştirilmelidir.
 • Aynı ürün grupları aynı çekim senaryoları kullanılarak çekilmelidir.
 • Raf sistemleri ürüne özel olmalı, raf rengi ürünü ön plana çıkartmalı, ürünün taşıdığı renklerden daha sade tutulmalıdır.
 • Uygun konseptler uygun ürünlere yansıtılmalı, sadelik ön planda kalarak piksel bakımından zengin fotoğraflar elde edilmelidir.
 • Çekilen fotoğraflar her sene yeni konsept, senaryo planlanarak yenilenmelidir. Tek konsept – tek senaryo – tek raf üzerinden çekilmiş fotoğraflar her mecrada kullanılmamalı ve yenilenmelidir.
 • Her bir ürün için farklı çekim noktaları, çekim dereceleri, konseptleri arttırılmalıdır. Örneğin X fotoğrafı için tek fotoğraf yetersizdir. Dereceleri – dönüşleri ve senaryoları farklılaştırarak bir ürün için en az üç farklı poz yakalanmalıdır. Böylece kullanıcıların yani potansiyel müşterilerin ilgileri çekilmelidir.

Sosyal Medya Fotoğraf Çekimi Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

 1. Firma – marka – ürününüzün tanıtımın, reklamını daha anlaşılır, daha net ifadelerle bütünleştirmenizi sağlar.
 2. Potansiyel ve mevcut müşteri kitlesinin daha fazla ilgisini çekmiş olursunuz.
 3. Kaliteli ve çeşitlilikle bütünleştirilmiş ürün gruplarının fotoğrafları her bir sosyal medya sitesi için ayrıştırılmalıdır. Böylece etkileşim arttırılarak satış hacimlerinin yükseltilmesi sağlanabilir.
 4. Ürünlerin net görüntüleri her bir açıdan değerlendirilmeli ve potansiyel müşterinin ilgisi güçlendirilmelidir. Böylece müşteri adayı görmek istediği her bir açıyı net olarak anlayabilir ve satın alması kolaylaşarak bir müşteriye dönüşebilir.
 5. Etkili planlama yaparak hangi ürüne hangi zemin, hangi konsept, hangi raf kullanılacağı sosyal medya fotoğrafçısının uzmanlığı ile bütünleşmeli ve fotoğrafa ilk bakıldığında ürün doğrudan ön plana çıkmalıdır. Böylece ürünün kalitesi müşteri tarafından hissedilerek satılması kolaylaştırılabilir.