Sosyal Medyada Medikal Çalışmalar

Sosyal medyada medikal çalışmalar en çok dikkat çeken içerikler arasındadır. Sosyal ağların kullanımı da dahil olmak üzere elektronik bilgi araçlarının kullanımı, doktorları, doktor-hasta ilişkisini yöneten ve mesleki davranışlarını sürdüren etik kurallarını nasıl uygulayacaklarını yeniden düşünmeye yöneltti. Bu ortamlar yararlı etkileşimlerin ilginç olasılıklarını sunsa da, beraberlerinde farklı etik ve profesyonel ikilemleri de beraberinde getirir. Bu teknolojileri kullanırken karşılaştığımız temel zorluklardan bazıları, gizliliğin ve mahremiyetin korunması ve doktor-hasta ilişkisinin sınırlarının korunması ve aynı zamanda profesyonel olmayan, uygunsuz ve hatta yasadışı olabilecek kamuya açık bilgi verme olasılığının azaltılmasıdır. En popülerleri Facebook, Twitter ve LinkedIn olan birçok SN vardır. Bu teknoloji grubu birlikte “Web 2.0” olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda, söz konusu SN’lerin popülaritesindeki ve kullanımındaki artış katlanarak artmıştır. Facebook, Haziran 2014’e kadar 1.32 milyar aylık kullanıcı bildirdi.

Sağlık 2.0

Sosyal medyada medikal çalışmalar yapılırken teknolojiye uyum sağlanması gerekmektedir. “Sağlık 2.0”, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalar arasındaki etkileşimi teşvik etmek ve kolaylaştırmak için teknoloji kullanımını içeren yeni bir kavramdır. Sağlık hizmetleri alanında bilgi, tıbbi gelişmeler, güncellemeler ve eğitimi araştırmayı içerir. Bu tanım evrensel olarak kabul edilmese de, kavram farklı bilimsel yayınlarda yer almaktadır ve bunun sağlık hizmetlerinin gelişimi üzerindeki etkisi henüz tam olarak belirlenmemiştir. SN’lerin kullanımı, hastalara ve klinisyenlere olduğu kadar sağlık hizmetlerinden sorumlu kurumlara da fayda sağlayabilir. Kurumlar bunları tanıtım, müşteri hizmetleri ve hasta eğitimi olarak kullanabilir; Öte yandan hastalar bilgi almak, ilerlemelerini değerlendirmek ve destek almak için SN’leri kullanabilirler. Son olarak, klinisyenler, karmaşık vakalar hakkında yorum yapmak için araştırma alanındaki tesislere meslektaşları arasında hızlı bir iletişim aracı sağlayarak güncel bilgiler elde edebilir. Hastalar tarafından SN’lerin kullanımına ilişkin literatürün bir meta-analizinde, sonuçlar neredeyse% 30’unun hastalıklarıyla ilgili bir tür SN veya “blog” kullandığını gösterdi. Vakaların çoğunda, bu davranışın amacı kendilerini özbakımla ilgili konularda eğitmekti. Aslında, belirli hastalıkları olan hasta gruplarına adanmış 757 sayfalık SN olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 10’a göre en yaygın olanlardan bazıları 300.000’den fazla kullanıcıya sahiptir. Sosyal medyada medikal çalışmalar yapılırken doktorların kendileri için de bilgilenme sağlanacağı dikkate alınmalıdır.

Sosyal Ağların Kullanımı: Faydalar ve Zorluklar

Sosyal medyada medikal çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşması yönünden avantaj sağlamaktadır.Günümüzde SN’ler tıbbi öğretim ve uygulama için yararlı bir araç olarak kabul edilmektedir. Kullanılması hastalara bilgiyi kolaylaştırmak, doktor ile hasta arasında hızlı bir iletişim kanalı sağlamak ve ulusal ve uluslararası profesyonel ağların kurulması gibi faydalar getirse de, gizliliğin korunması, mahremiyetin korunması, sınırların korunması gibi farklı zorluklarla da karşı karşıyadır. Doktor-hasta ilişkisi ve profesyonel davranışın sürdürülmesi gibi. Sosyal medyada medikal çalışmalar yapılırken doktor hasta ilişkisi etik değerlere ve kurallara uygun devam etmelidir.

Potansiyel Tehlikelerinden Bazıları

Sosyal medyada medikal çalışmalar yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir. Doktor-hasta ilişkisindeki temel ilkelerden biri gizliliktir. Bununla birlikte, elektronik kayıtlar bağlamında sürdürmek zordur. Bu kayıtların saklama süresi belirsiz olabilir ve erişim her zaman kısıtlanmayabilir. SN’lerin kullanımının tıbbi gizliliği ihlal ettiği en yaygın örnekler, hastayı belirli özelliklerden dolayı teşhis etme olasılığının olduğu görüntülerin ya yüzünü ya da bir kısmını göstererek kamuoyuna açıklandığı durumları içerir. Belirli bir kurumun logosuyla işaretlenmiş vücudu veya nesneleri. Bazı uzmanlar, hastanın tanınmasına yol açabilecek tüm bilgiler kaldırılsa bile, yine de birisinin onları bağlam aracılığıyla tanıyabilme olasılığı olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, klinik vakaları açık bir forumda tartışmaktan kaçınılmalıdır. Söz konusu görüntülerin yayınlanması bağlamında ifadelerin veya uygunsuz dilin kullanılması, sorumlu doktorların işten çıkarılmasına bile yol açmıştır. Bu noktada, bazı ülkelerde tıbbi gizlilikle ilgili mevcut tıbbi-yasal yönergelerin çevrimiçi olarak açıklanan bilgiler için de geçerli olduğunu ve bu sınıfın ihlallerinin disiplin ve / veya yasal işlemlere tabi olduğunu açıklığa kavuşturmak önemlidir. Sosyal medyada medikal çalışmalar son dönemde oldukça popüler hale gelmiştir.

Gizlilik

Sosyal medyada medikal çalışmalar yapılırken profesyonellikten uzaklaşmak sorun yaşamanıza neden olur. Sosyal ağların kullanımı, sağlık çalışanının özel ve profesyonel yaşamı arasındaki ince çizginin yayılmasına neden oldu. Profillerimizin gizlilik yapılandırmasını düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Ancak, en yüksek gizlilik standartlarının kullanılması, yayınlanan içeriğin özel ve gizli kalmaya devam edeceğini veya herhangi bir kişinin yayınlanan bilgilere erişemeyeceğini garanti etmez. Bilgiler çevrimiçi olarak yayınlandıktan sonra, ortadan kaldırılması zor olabilir.