Spa Sektörü ve Sosyal Medya

Günümüzde pek çok sektör bilindiği üzere tanıtım faaliyetleri için sosyal medyanın dinamiklerinden olabildiğince faydalanmaya çalışmaktadır. Sosyal medyanın hedeflenen kitleye ulaşmadaki sağladığı kolaylıklar ve tanıtım faaliyetlerindeki hızlı, kolay ve daha az maliyete sahip özellikler barındırması, sektörlerin sosyal medyaya olan ilgisini her geçen zaman daha çok arttırmaktadır. Sosyal medyaya ilgisi artan sektörlerden birisi de spa sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Spa sektörü, her geçen zaman ilginin daha da arttığı bir alan olmaktadır. İnsanların hayatın stresinden kurtulmak için yöneldikleri bir alan olarak karşımıza çıkan spa, bu anlamda rağbetin yoğunlaştığı bir sektör durumundadır. Özellikle çağımız şartlarıyla beraber yoğun şehir hayatı insanların stres seviyelerinin artmasına neden olmaktadır. İnsanlar bu stresten kurtulmak ve bedenen, ruhen canlanmak için çözüm arayışlarına girmektedirler. Spa, insanların bu sorunlarına önemli derecede çözüm bulan alanlardan biridir. Spa sektörünün müşteri kesimine baktığımızda ise genel olarak maddi anlamda iyi bir durumda olan insanların ilgisi ile karşılaşmaktayız. Bu bakımdan sektörde iyi bir sermaye söz konusudur.

Sektördeki bu sağlam sermaye akışından dolayı sektördeki yoğunlaşma da her geçen zaman artmaktadır. Sektördeki gerek firma sayıları gerek ise bu işi bireysel olarak yapan insanların sayısında hızlı bir şekilde artış gözlemlenmektedir. Ayrıca alan turizm potansiyeli de taşımaktadır. Sağlık turizmi ile bağlantılı olan sektör ciddi bir turist potansiyeli barındırmaktadır. Oteller bu nedenle imkanlarına spa özelliğini bulundurmaya özen göstermektedirler. Sektördeki bahsettiğimiz şekildeki yoğunlaşmadan dolayı rekabet ortamı oluşmuştur. Bu bağlamda sektörde ön plana çıkmak isteyen firmalar tanıtım faaliyetlerine daha çok önem vermeye başlamışlardır. Tanıtım faaliyetlerinde ise sosyal medya yolu ile tanıtım faaliyetlerine büyük önem vermeye başlamışlardır.

Sektördeki firmalar, sosyal medya gibi insanların hayatının bir parçası haline gelen mecradan daha kolay bir şekilde müşteri bulmaktadırlar. Müşterilerinin istek ve önerilerine daha kolay yanıt verebilmektedirler. Ayrıca sosyal medyada fenomen olan kişiler aracılığıyla da daha etkili bir reklam kampanyası yürütmektedirler. Spa sektörü, sosyal medyanın sağladığı avantajlı yapısı  itibariyle reklam çalışmalarının bu mecrada arttırılmasına önem vermektedir.