Turizmde Reklam Çalışmaları

Bacasız sanayi olarak bilinen turizm, ekonomik anlamda çok büyük öneme sahiptir. Özellikle ekonomisi doğrudan turizme dayalı bölgelerde bu daha büyük önem teşkil etmektedir. Hatta ekonomisi neredeyse sadece turizme dayalı ülkeler söz konusudur. Bu anlamda bölgenin etkili ve güzel tanıtılması söz konusudur. Bölgenin etkili tanıtılmasında reklam çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Reklam çalışmalarına günümüzde her sektör olduğu gibi turizm sektörü de ihtiyaç duymaktadır.  Bu nedenle reklam çalışmalarına büyük önem verilmeye başlanmıştır. Bölgenin yapay ve doğal güzelliklerini kitleye en iyi şekilde aktarmak hedeflenmektedir. Turistlerin ilgisini çekecek doğal güzellikler; yeme-içme mekanları, eğlence mekanları, konaklama imkanları ve bölgeye has aktiviteler en etkili şekilde kitleye aktarılmaya çalışılır. Bu sayede bölgeye yerli veya yabancı turistlerin yoğun bir şekilde gelmesi amaçlanmaktadır.

Turistik bölgelerdeki oteller, yeme-içme mekanları ve eğlence mekanları vb. müesseseler turizmin getirdiği hasılattan olabildiğince kendilerine pay almak istemektedirler. Bunun sonucunda da reklam çalışmalarına özen göstermektedirler. Klasik medya diye tabir ettiğimiz gazete, dergi ve TV-radyo gibi mecralarda tanıtımlarını yapmaya çalışmaktadırlar.  Ayrıca yeni medya diye adlandırdığımız günümüzün yükselen mecrası internet ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kitleye ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Kurumların bahsettiğimiz şekilde yaptıkları reklam çalışmaları bölgede turizminin canlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki otel, yeme-içme mekanları ve eğlence mekanlarının reklamını iyi yapması doğrudan bölge turizminin gelişmesine etki etmektedir. Covid-19 gibi ortaya çıkan küresel salgınlardan kaynaklı seyahat turizminin çok olumsuz etkilendiği ve turistlerin çok tedirgin olduğu zamanlarda bu tedirginliğin önüne geçmek için turizm sektörü, reklam çalışmalarına çok büyük ihtiyaç duymaktadır.