Wellness Nedir?

Çağımızda insan sağlığı çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Sağlıklı olma anlayışı ise sadece fiziksel olarak iyi olmak ile bağdaştırılmamaktadır. Kişinin ruhsal durumu, psikolojik durumu gibi diğer etkenler de sağlık anlamında çok büyük önem taşımaktadır. Çeşitli ruhsal sorunların ciddi fiziksel sorunlara yol açtığı da uzmanlar tarafından önemle belirtilmektedir. Bu bağlamda, bahsettiğimiz meseleleri kapsayan ve son zamanlarda daha çok kullanılmaya başlayan ‘’wellness’’ kavramı ile sıklıkla karşılaşmaktayız.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre wellness, sadece hasta olmamak ile ilgili değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak çeşitli anlamlarda iyi olma durumudur. Wellness, bireylerin sağlıklı, mutlu ve dengeli bir hayat kurabilmesini kapsamaktadır. Bireyler fiziksel anlamda hasta olmayabilirler ama ruhsal açıdan iyi hissetmeyebilirler. Bireylerin daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi bahsettiğimiz kavram altında mümkün olabilmektedir. Tam olarak sağlıklı olma hali ancak bireyin kendini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi ile ilgilidir. Zihin sağlığı bireyin kendini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi adına çok önemlidir. Hayatın zorlukları ve stres ile mücadele etmede sağlıklı bir zihnin önemi oldukça önem taşımaktadır. Kişinin bulunduğu zorlu durumdan kurtulabilmesi adına içindeki potansiyeli açığa çıkarması zorluklar ve sorunlara karşı dirençli olmasında daha etkilidir. Yaşamdaki engellerin bu direnç ile atlatılabilmesi söz konusudur. Yeni yetenekler kazanma, kendine önem verme ve hayatı daha çok sevme direnç kazanma noktasında büyük önem taşır.

Wellness kavramı pek çok boyut altında değerlendirilmektedir. Bu boyutları şöyle sıralayabiliriz; zihinsel duygusal boyut, sosyal boyut, ruhsal boyut, mesleki boyut, çevresel boyut, düşünsel yaratıcı boyut ve fiziksel boyut.

Zihinsel-duygusal boyut: Kişinin duygularının farkında olup, kabullenip sağlıklı bir şekilde paylaşabilmesi durumudur. İyimser olmak, memnuniyet hali ve kişinin kendine olan saygısı bu bağlamda önemlidir. Sağlıklı bireyler başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilirler, empati yapabilirler ve kendi yeteneklerine güvenirler. Bireyin fiziksel ve duygusal sağlığında; aile geçmişi, maddi durumu, hastalıkları, uyku düzeni, beslenme ve çevresi önemli rol oynamaktadır.

Fiziksel boyut: Hastalıklar, madde kullanımı ve yapılan fiziksel aktiviteler bireyin fiziksel sağlığını etkiler. Birey, fiziksel sağlığını korumak için dengeli beslenmeli, egzersiz ve düzenli sağlık kontrollerine dikkat etmelidir.

Düşünsel-yaratıcı boyut: Bireyin yaratıcılığı, yetenekleri ve öğrenmesi bu kapsamda ele alınmaktadır. Sağlıklı olan bireyler daha iyi öğrenerek, yeteneklerini daha iyi açığa çıkarabilmektedirler. Düşünsel sağlık, bireylerin eğitim geçmişi ve öğrenme şeklinden etkilenir.

Sosyal boyut: Kültürel değerler ve sosyal ilişkiler bu boyutta önem kazanmaktadır. Sosyal anlamda sağlıklı kişiler, çevresindekilerle iyi iletişim kurabilirler ve empati yapabilirler.

Ruhsal boyut: Ruhsal sağlık, yetiştirilme tarzı ve bireyin dini inancı ile yakından alakalıdır. Ruhsal olarak sağlıklı olan bireyler, yaşamın amacını sorgularlarken bir yandan da hayattan memnundurlar.

Mesleki boyut: Kişinin mesleki durumu, maddi durumu ve eğitimi ile alakalıdır. Kişinin mesleki haz ve mesleği ile hayatında kurduğu dengeyi kapsamaktadır.

Çevresel boyut: Kişinin yaşadığı çevre çok önemli bir faktördür. Bulunulan ortamın refah düzeyi, istikrar durumu ve güven ortamı kişinin sağlığında önemli rol oynamaktadır.